Disclaimer

Legal services in the Czech Republic are provided by Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., ID no. 03637387, databox ID jq7tpqu, with its registered office at Hnězdenská 767/4a, Troja, 181 00 Praha 8 and with its branch office at Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.