Zásady zpracování osobních údajů

1 Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

1.1 Správce osobních údajů

Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 03637387 se sídlem Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234291

1.2 Kontaktní údaje

korespondenční adresa: Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

adresa elektronické pošty: info@stuchlikova.com

telefon: +420 222 767 393

1.3

Vážení návštěvníci našich webových stránek, vážení zájemci o poskytování právních služeb, vážení klienti,

tímto si Vás dovolujeme informovat o zásadách zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete návštěvou našich webových stránek www.stuchlikova.com, vyplněním odpovědního formuláře či elektronického objednávkového formuláře na našich webových stránkách, tím, že nás kontaktujete telefonicky, emailem či jiným způsobem na kontaktních údajích uvedených na našich webových stránkách nebo přijdete na úvodní osobní schůzku. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi zodpovědně a staráme se o to, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí.

V textu dále naleznete odpovědi na otázky, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, komu je dále předáváme, po jakou dobu je uchováváme, a v neposlední řadě se zde dozvíte, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, která můžete na výše uvedených kontaktních údajích kdykoliv uplatnit.

Pokud Vám bude cokoliv nejasné, rádi Vaše konkrétní dotazy zodpovíme na výše uvedených kontaktních údajích.

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let a osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme. Služby poskytujeme osobám mladším 16 let pouze na pokyn zákonných zástupců s jejich souhlasem.

2 Proč a jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

2.1 Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím odpovědního formuláře dostupného na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu odpovědět Vám na Váš dotaz či poptávku po našich službách.

Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je dán tím, co jste uvedli do kontaktního formuláře. Budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, e-mail a všechny Vaše osobní údaje, které uvedete do pole s názvem „text zprávy“, případně, pokud jste vyplnili Vaše telefonní číslo, budeme zpracovávat i tento Váš osobní údaj. V rámci uvádění osobních údajů do pole s názvem „text zprávy“ prosíme věnujte pozornost našemu upozornění při nakládání s osobními údaji níže pod bodem 2.7 těchto zásad.

2.2 Jiný způsob kontaktování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách a my máme oprávněný zájem Vám odpovědět na Váš dotaz či poptávku po našich službách.

Pokud jste nám zaslali email nebo jste nás kontaktovali jiným způsobem uvedeným na našich webových stránkách, zpracováváme pouze takový rozsah osobních údajů, který v emailu nebo jiné zprávě uvedete.

Telefonní hovory nijak nezaznamenáváme ani nenahráváme. V případě telefonického kontaktu budeme zpracovávat pouze Vaše jméno a telefonní číslo, případně osobní údaje, které nám vy sami sdělíte.

V rámci uvádění osobních údajů do těla emailu, prostřednictvím telefonního hovoru či do jiných komunikačních kanálů, prosíme věnujte pozornost našemu upozornění při nakládání s osobními údaji níže pod bodem ‎2.7 těchto zásad.

2.3 Úvodní osobní schůzka

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě úvodní osobní schůzky. Vaše osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu odpovědět Vám na Váš dotaz či poptávku po našich službách.

Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je dán tím, co nám o sobě na úvodní osobní schůzce řeknete. Budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, Vaše kontaktní údaje a všechny další osobní údaje o které Vás na schůzce požádáme nebo budou souviset s poskytováním našich služeb.

Poskytnete-li nám osobní údaje nad rámec námi požadovaných osobních údajů nebo osobních údajů souvisejících s poskytováním našich služeb přímo Vám, prosíme věnujte pozornost upozornění pod bodem ‎2.7 těchto zásad.

2.4 Elektronický objednávkový formulář

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že u nás poptáte právní služby prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře dostupného na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že v souladu s našimi obchodními podmínkami uzavíráme Smlouvu o poskytování právních služeb, stáváte se našimi klienty se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucích a Vaše osobní údaje zpracujeme na základě plnění smluvního závazku, neuplatní-li se výjimky uvedené v našich obchodních podmínkách.

Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je dán tím, co jste uvedli do elektronického objednávkového formuláře a jaký způsob platby jste zvolili. Budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, státní občanství, adresu, telefonní číslo, e-mail a všechny Vaše osobní údaje, které uvedete do pole s názvem „text zprávy“. Dále budeme zpracovávat Vaše platební údaje nezbytné k zaplacení objednané služby, dle způsobu platby, který zvolíte. Pokud zvolíte platbu přes platební bránu, informace o platební kartě zůstávají pouze u naší banky. Do naší dispozice se dostávají pouze v anonymizované podobě a nejsme s nimi tedy schopni dále nakládat.

2.5 Přímý marketing

Stanete-li se naším klientem a předáte-li nám svůj email, budeme jej dále zpracovávat spolu s Vaším jménem, příjmením a případně obchodní firmou na základě našeho oprávněného zájmu a informovat Vás o novinkách v naší kanceláři, nabízených službách, obdobných těm, které jste u nás poptali. Uvedené zasíláme formou newsletteru, jehož odběr můžete jednoduchým kliknutím přímo v zápatí newsletteru, který Vám byl zaslán, odhlásit.

V případě, že jste pouze zájemcem o naše právní služby, můžete při využití kontaktního formuláře v jeho spodní části zakliknout pole jímž vyjádříte souhlas se zasíláním novinek o dění v naší kanceláři, námi nabízených službách a jiných aktualitách, které rozesíláme formou newsletteru. Zakliknutím pole nám udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu emailové adresy, jména a příjmení, případně obchodní firmy. Souhlas se zpracováním Vašeho emailu je v celé šíří dostupný proklikem přes krátké informační sdělení u zaklikávacího pole. Newsletter lze vždy bez větších obtíží odhlásit prostřednictvím odkazu na ukončení jeho odběru přímo v newsletteru, který Vám je doručen.

2.6 Cookies

Při návštěvě našich webových stránek www.stuchlikova.com budeme zpracovávat tzv. soubory cookies. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Tyto cookies soubory jsou tedy uloženy ve Vašem mobilním telefonu nebo počítači.

Zpracováváme je za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek. Pro více informací o cookies souborech můžete navštívit webové stránky www.aboutcookies.org.

Zpracováváme soubory cookies s názvy _ga, _gid, _gat, _glc, které slouží k měření Vašeho chování na našich webových stránkách pro vyhodnocení pomocí služby Google Analytics poskytované společností Google Ireland Limited. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server umístěný v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server v USA ze strany Google Ireland Limited ke zkrácení IP adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Tyto IP adresy nejsou spojovány s žádnými dalšími osobními údaji. Prohlášení Google Ireland Limited o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Naše stránky umožňují sběr souborů cookies i společnosti Google Ireland Limited. Účel, způsob a další související parametry zpracování těchto cookies souborů určuje společnost Google Ireland Limited. Zásady ochrany osobních údajů, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited naleznete zde.

2.7 Upozornění k poskytování osobních údajů

Dovolujeme si Vás dále upozornit, že v rámci poskytování osobních údajů, které od Vás nepožadujeme nebo nesouvisejí se zde popsanými účely zpracování osobních údajů, vystupujete právě Vy jako správce osobních údajů a z nás se stávají pouze zpracovatelé, kteří jednají na Váš pokyn. Prosíme, zacházejte s Vašimi osobními údaji nebo osobními údaji třetích osob obezřetně a dbejte jejich ochrany a poskytování pouze v nezbytném rozsahu, případnou odpovědnost za neoprávněné zpracování osobních údajů nesete jako správce zejména Vy. Příkladem se jedná zejména o osobní údaje, které v rámci kontaktního formuláře vpisuje do pole „text zprávy“ nebo do těla emailu.

2.8 Oprávnění ke zpracování Vašich osobních údajů a co se stane v případě, že nám osobní údaje neposkytnete?

Oprávnění ke zpracování Vašich osobních údajů je uvedeno vždy u konkrétního účelu, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje.

Je naší povinností Vás upozornit, že neposkytnutí osobních údajů sloužících ke kontaktování či řádnému uzavření smlouvy o poskytování právních služeb bude znamenat, že Vám bohužel nebudeme schopni na Váš dotaz odpovědět nebo Vám službu poskytnout.

V případě, že zamítnete používání souborů cookies, je možné, že se Vám některé funkce našich stránek vůbec nezobrazí, nebo je nebudete moci využít.

3 Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

3.1

Vaše osobní údaje poskytnuté jedním z výše popsaných způsobů zpracováváme v případě zájmu o právní služby pouze po dobu nezbytnou pro odpověď na Vaši poptávku nebo dotaz a následně po dobu 5 let pro případ, že by vznikl spor, zda jsme Vám v rámci úvodního kontaktu či konzultace poskytli právní služby a jaké.

3.2

Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s vyplněním elektronického objednávkového formuláře zpracováváme po dobu, kterou nám stanoví jednotlivé právní předpisy, zejména ve vztahu k účetním či daňovým povinnostem. Nejdéle však tato doba činí 15 let od ukončení poskytování právních služeb pro případ, že by v budoucnu vznikl spor, jehož podstatou by mohlo být úmyslné způsobení škody.

3.3

V případě newsletteru zpracováváme Váš email, jméno a příjmení, případně obchodní firmu, po dobu, na kterou byl udělen souhlas nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, ani jedna z dob není delší než 5 let. Pokud ovšem souhlas odvoláte dříve, nebo přímo zrušíte odběr newsletteru, nebudeme Vám jej již dále zasílat ani z jednoho důvodu.

3.4

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje v celém rozsahu odstraňujeme.

4 Komu vaše osobní údaje předáváme?

4.1

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi zaměstnanci a spolupracujícími osobami, kteří se podílejí na přípravě odpovědi na Váš dotaz, poskytování právních služeb nebo Vám zasílají newsletter. Využíváme služeb společnosti Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Vaše osobní údaje mohou být také předány poskytovatelům komunikačních služeb, jako je T-Mobile nebo Vodafone, popřípadě poskytovateli poštovních služeb. Současně spolupracujeme s řadou dalších společností, které nám poskytují účetní či daňové služby, služby platební brány a jiné. Kompletní seznam našich obchodních partnerů, kterým předáváme přímo Vaše osobní údaje, Vám na požádání zašleme.

4.2

V případě, že by nám vznikla za zákona povinnost předat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, jsme povinni ji splnit a předáváme Vaše osobní údaje i jim.

4.3

Jiným subjektům Vaše osobní údaje nepředáváme.

5 Jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

5.1

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně za využití dostupných moderních informačních technologií, kdy však nedochází k automatizovanému zpracovávání zahrnujícímu profilování, a také manuálně pomocí našich zaměstnanců a spolupracujících osob.

5.2

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme implementovali potřebná technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem a zneužitím.

6 Postup pro odstranění sběru dat pomocí souborů cookies

6.1

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit jednak změnou nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno v jednotlivých odkazech níže, a dále pak kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookies, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě webové stránky.

6.2

Postup odstranění souborů cookies v prohlížeči naleznete na níže uvedených odkazech:

7 Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

7.1 Jak uplatníte svá práva?

Jakékoliv z níže uvedených práv můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích. Doporučujeme písemnou komunikaci (poštou či emailem).

Na zpracování Vaší žádosti máme 1 měsíc. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. Pokud by k tomu došlo, budeme Vás o uvedeném informovat.

V případě, že by Vaše žádost byla zjevně neodůvodněná (půjde zejména o opakované žádosti v krátkém časovém rozmezí apod.), jsme oprávněni Vám za poskytnutí informací účtovat poplatek.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že podáte-li jakoukoliv žádost pro uplatnění níže uvedených práv emailem, musíte v žádosti uvést, jakým způsobem Vám máme odpovědět, jinak jsme povinni zaslat Vám zpět pouze email.

Upozorňujeme, že jsme povinni Vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, že se skutečně jedná o Vás a Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu můžete být vyzváni k prokázání své totožnosti. Podrobnosti o způsobu ztotožnění budou uvedeny v žádosti o ztotožnění.

Upozorňujeme, že vždy, když Vaše osobní údaje sdílíme s jakýmikoliv dalšími osobami, nejčastěji poskytovateli služeb, jsme povinni je o uplatnění níže popsaných práv informovat a v případě, že dojde k realizaci některého z níže uvedených práv, požadovat po nich stejné jednání jako činíme my sami (např. výmaz Vašich osobních údajů realizujeme jak my, tak i další osoby, kterým jsme Vaše osobní údaje poskytli).

7.2 Jaká máte práva?

GDPR Vám jakožto subjektu údajů dává práva, která jste oprávněni u správce Vašich osobních údajů uplatnit.

 1. Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům, které realizujete tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv Vámi zvoleným způsobem na našich výše uvedených kontaktních údajích a sdělíte nám, že požadujete informaci o tom, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, tak jaké. My jsme povinni Vám vydat potvrzení, které bude obsahovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je zpracováváme, kdo nám Vaše osobní údaje poskytl a také poučení o Vašich právech.
 2. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, zpracováváme-li je nepřesně nebo jsou-li neaktuální. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje nemáme aktuální nebo je zpracováváme v nepřesné podobě, prosím, kontaktujte nás a my zajistíme ověření dané situace a zjednáme nápravu, a to buď jejich opravou, doplněním nebo úplným odstraněním. Po dobu, než ověříme správnost Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit jejich zpracování. O zjednání nápravy a zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme informovat.
 3. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Právo na výmaz můžete uplatnit v níže uvedených případech:
  1. pomine účel, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme,
  2. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a ty budou shledány oprávněnými,
  3. zpracování Vašich osobních údajů bude v rozporu se zákonem,
  4. zákon nám stanoví povinnost Vaše osobní údaje vymazat,

  a my jsme povinni tak učinit.

  Právo na výmaz je omezené a nelze jej uplatnit v případě, kdy nám zákon výslovně ukládá povinnost Vaše osobní údaje zpracovat a v případě, kdy Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 4. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, na základě kterého jsme povinni Vaše osobní údaje pouze uložit. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit v níže uvedených případech:
  1. máte za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění a my jsme po dobu, než zajistíme jejich správnost, povinni jejich zpracování omezit,
  2. v případě, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale Vy osobně odmítáte jejich výmaz,
  3. případě, že je již nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je získali, a měli bychom je vymazat, ale Vy výslovně požadujete pouze omezení jejich zpracování z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,
  4. z důvodu, že jste podal námitku proti oprávněnosti jejich zpracování, kdy po dobu, než Vaši námitku posoudíme, s nimi nesmíme nijak nakládat.

  Vyjma výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze s Vaším souhlasem a také z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a také pro účely důležitého veřejného zájmu členského státu nebo Evropské unie.

 5. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu, pro účely veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, nebo z důvodu vědeckého či historické výzkumu. Z uvedeného výčtu důvodů u nás můžete uplatnit námitku pouze z důvodu zpracovávání Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zbylé úkony vůbec nevykonáváme.
 6. Máte právo přenést Vaše osobní údaje k jinému správci, což znamená, že Vám poskytneme Vaše zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu, typicky půjde o formát xls nebo jemu podobný formát, a vy máte právo tento soubor předat Vámi zvolenému správci. Toto právo můžete uplatnit, zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho výslovného souhlasu. S ohledem na to, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, nelze toto právo v tomto případě uplatnit.
 7. Máte právo na odvolání souhlasu, které spočívá v tom, že jakýkoliv Vámi udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání, nemáme-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost ke zpracování Vašich osobních údajů), nesmíme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nikdy nebude mít vliv na zpracování, které jsme provedli před tím, než jste nám odvolání souhlasu zaslali.
 8. Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u dozorového orgánu. Stížnosti zasílejte Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, případně pro konzultace ve věci GDPR speciálně vytvořená linka 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

8 ÚČINNOST

8.1

Tyto zásady jsou účinné od 1. 8. 2020