Zuzana Stuchlíková

Advokát

Specializace:

 • Licence ČNB. Finanční právo
 • ICT právo. Právo e-commerce
 • Duševní vlastnictví. Autorská práva
 • Obchodní právo a M&A

Zuzana Stuchlíková je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners.

Před založením vlastní advokátní kanceláře pracovala Zuzana 8 let v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters a ve významné české advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.

Zuzana vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ekonometrii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala také stáž u Evropské komise v Lucemburku.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Zuzana je členkou České advokátní komory a asociace International Business Forum. Zuzana je také mentorkou v programu Vodafone Odyssey zaměřeném na podporu žen v českém byznyse.

V rámci své praxe se Zuzana podílela na řadě významných transakcí v oblasti M&A a kapitálového trhu a financování:

 • poradenství významné gumárenské skupině při prodeji jednoho z jejích závodů zahraničnímu investorovi,
 • vyjednávání syndikovaných úvěrů v miliardových objemech dle standardů LMA pro největší české společnosti působící v těžebním průmyslu, energetice, logistice a strojírenství,
 • příprava primární emise akcií a několika emisí dluhopisů jak na českém, tak na zahraničních trzích.

V oblasti IT práva, e-commerce a práv duševního vlastnictví Zuzana:

 • zastupovala české i zahraniční investory při akvizicích e-shopů a slevového portálu,
 • připravovala smlouvy o prodeji a o joint-venture pro cash-back portál,
 • dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství IT společnostem a společnostem působícím v oblasti e-commerce a online marketingu,
 • zajišťuje právní poradenství významným institucím v oblasti výtvarného umění.

Vedle výše uvedeného se Zuzana věnuje klasické korporátní agendě, právu obchodních společností a daňovému právu.