Michal Kastl

Advokát

Specializace:

  • Obchodní právo. Fúze a akvizice
  • Finanční právo. Compliance
  • GDPR
  • Občanské právo (náhrada škody a nemajetkové újmy)

Michal Kastl je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners.

Michal se věnuje zejména obchodnímu právu, finančnímu právu, regulačnímu právu (compliance) a občanskému právu (náhradě škody a nemajetkové újmy).

Michal vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Kromě češtiny hovoří anglicky.

Michal je členem České advokátní komory.