Michaela Garguláková

Advokátka

michaela.gargulakova@stuchlikova.com

Specializace:

  • Pracovní právo
  • Právo ochrany osobních údajů
  • Občanské právo
  • Právo nemovitostí

Michaela Garguláková je advokátkou spolupracující s advokátní kanceláří Stuchlíková & Partners. Michaela se specializuje na pracovní právo, ochranu osobních údajů, občanské právo a právo nemovitostí.

Michaela vystudovala Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své pracovněprávní praxi se Michaela zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace, interních směrnic, vyjednávání a komunikaci se zaměstnavateli, klíčovými zaměstnanci a odbory. Michaela má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v celé šíři každodenních záležitostí, jako je propouštění zaměstnanců včetně jednání o narovnání sporů se zaměstnanci nebo jejich předcházení, zastupování klientů před soudy, diskriminace a pravidla odměňování.

Michaela poskytovala právní poradenství českým i mezinárodním společnostem ve fázi implementace GDPR. Pravidelně radí klientům v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo nastavením a úpravou příslušných obchodních procesů.