Maxim Obuchov

Advokát

Specializace:

  • Finanční právo. Licence ČNB
  • Duševní vlastnictví
  • Litigace
  • Právo závazkových vztahů mezi podnikateli
  • Občanské právo
  • Právo obchodních korporací
  • Smluvní agenda
  • Správní právo

Maxim Obuchov je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners.

Maxim se zaměřuje zejména na oblast finančního práva a práva závazkových vztahů mezi podnikateli, věnuje se též sporné agendě, občanskému právu, právu průmyslového a duševního vlastnictví a právu obchodních společností.

Maxim vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě češtiny hovoří rusky a anglicky.

Maxim je členem České advokátní komory.