Ivana Vavříková

Advokát / aktuálně na rodičovské dovolené

ivana.vavrikova@stuchlikova.com

Specializace:

  • Bankovní a finanční právo, právo kapitálových trhů
  • ICT právo a právo duševního vlastnictví
  • Obchodní právo

Ivana Vavříková je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Ivana se věnuje obchodnímu právu, občanskému právu a finančnímu právu. Zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů v soudních sporech a v exekučních řízeních.

Ivana vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Státní rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě češtiny hovoří anglicky.

Ivana je členem České advokátní komory.