Eva Doležalová

Advokát

Specializace:

  • ICT právo a právo duševního vlastnictví
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo
  • Soudní spory
  • Občanské právo

Eva je specialistou na ICT právo a právo duševního vlastnictví, obchodní právo, pracovní právo, věnuje se též sporné agendě a občanskému právu.

Eva vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Eva má dlouholeté zkušenosti z advokacie, přičemž před vstupem do advokacie působila několik let na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a věnovala se pracovnímu právu.

Kromě češtiny hovoří anglicky a německy. Eva je členem České advokátní komory.