Právníci

Zuzana Stuchlíková je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracovala Zuzana 8 let v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters a ve významné české advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.  další informace

Specializace:

 • Licence ČNB. Finanční právo
 • ICT právo. Právo e-commerce
 • Duševní vlastnictví. Autorská práva
 • Obchodní právo a M&A

Eva Doležalová je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Eva má dlouholeté zkušenosti z advokacie, přičemž před vstupem do advokacie působila několik let na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a věnovala se pracovnímu právu.  další informace

Specializace:

 • ICT právo a právo duševního vlastnictví
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Soudní spory

Radka pracuje v advokátní kanceláři Stuchlíková & Partners jako právnička. Radka se specializuje na finanční právo, licence ČNB, právo obchodních korporací a závazkové právo mezi podnikateli, právo ochrany osobních údajů, pozemkové právo a právo nemovitostí.  další informace

Specializace:

 • Finanční právo. Licence ČNB
 • Právo obchodních korporací a závazkové právo mezi podnikateli
 • Právo ochrany osobních údajů
 • Právo nemovitostí

Maxim Obuchov je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Maxim se zaměřuje zejména na oblast finančního práva, licence ČNB a právo závazkových vztahů mezi podnikateli.  další informace

Specializace:

 • Finanční právo. Licence ČNB
 • Právo závazkových vztahů mezi podnikateli
 • Občanské právo
 • Správní právo

Matyáš Tauber

Advokátní koncipient

Matyáš pracuje v advokátní kanceláři Stuchlíková & Partners na pozici advokátního koncipienta. Matyáš se specializuje na občanské právo, právo duševního vlastnictví, zejména na oblast autorského práva a ochranných známek, na právo IT a právo videoher.  další informace

Specializace:

 • Právo duševního vlastnictví
 • IT právo
 • Občanské právo

Daniel Tobola

Advokát / Of Counsel

Daniel Tobola je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Daniel je specialistou zejména na trestní právo, má zkušenosti s obhajobou ve více než 150 případech. Věnuje se také soudním sporům, sportovnímu a rodinnému právu.  další informace

Specializace:

 • Trestní právo
 • Sportovní právo
 • Soudní spory
 • Rodinné právo

Ivana Vavříková

Advokát / aktuálně na rodičovské dovolené

Ivana Vavříková je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Ivana se věnuje obchodnímu právu, občanskému právu a finančnímu právu. Zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů v soudních sporech a v exekučních řízeních.  další informace

Specializace:

 • Bankovní a finanční právo, právo kapitálových trhů
 • ICT právo a právo duševního vlastnictví
 • Obchodní právo

Zdeňka Voštová

Právník / Of Counsel

Zdeňka Voštová je právničkou advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Zdeňka vyniká v oblastech korporátního práva, mezinárodních projektů, pracovního práva a compliance.  další informace

Specializace:

 • Korporátní právo
 • Právo veřejných zakázek
 • Pracovní právo
 • Compliance