Právníci

Zuzana Stuchlíková je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracovala Zuzana 8 let v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters a ve významné české advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners. další informace

Specializace:

 • Licence ČNB. Finanční právo
 • ICT právo. Právo e-commerce
 • Duševní vlastnictví. Autorská práva
 • Obchodní právo a M&A

Eva Doležalová je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. další informace

Specializace:

 • ICT právo a právo duševního vlastnictví
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Soudní spory
 • Občanské právo

Michal Kastl

Advokát

Michal Kastl je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Michal se věnuje zejména obchodnímu právu, finančnímu právu, regulačnímu právu (compliance) a občanskému právu (náhradě škody a nemajetkové újmy). další informace

Specializace:

 • Obchodní právo. Fúze a akvizice
 • Finanční právo. Compliance
 • GDPR
 • Občanské právo (náhrada škody a nemajetkové újmy)

Maxim Obuchov je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Maxim se zaměřuje zejména na oblast finančního práva a práva závazkových vztahů mezi podnikateli, věnuje se též sporné agendě, občanskému právu, právu průmyslového a duševního vlastnictví a právu obchodních společností. další informace

Specializace:

 • Finanční právo. Licence ČNB
 • Duševní vlastnictví
 • Litigace
 • Právo závazkových vztahů mezi podnikateli
 • Občanské právo
 • Právo obchodních korporací
 • Smluvní agenda
 • Správní právo

Daniel Tobola

Advokát / Of Counsel

Daniel Tobola je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Daniel je specialistou zejména na trestní právo, má zkušenosti s obhajobou ve více než 150 případech. Vedle zastupování v trestních řízeních se věnuje také soudním sporům, sportovnímu právu a rodinnému právu. další informace

Specializace:

 • Trestní právo
 • Sportovní právo
 • Soudní spory
 • Rodinné právo

Ivana Vavříková je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. další informace

Specializace:

 • Bankovní a finanční právo, právo kapitálových trhů
 • ICT právo a právo duševního vlastnictví
 • Obchodní právo

Zdeňka Voštová

Právník / Of Counsel

Zdeňka Voštová je specialista s rozsáhlou mezinárodní zkušeností a výbornou znalostí právní problematiky mezinárodních korporací včetně rozsáhlých mezinárodních projektů, koncernového řízení, interních procesů a compliance. Svoje zkušenosti nabyla zejména prací v ABB Česká republika, ABB Katar a spoluprací s Americkou advokátní komorou a s Nordic Chamber of Commerce. další informace

Specializace:

 • Korporátní právo
 • Právo veřejných zakázek
 • Pracovní právo
 • Compliance
 • Mediace