Privátní klienti

Jednou z významných oblastí služeb naší advokátní kanceláře je zajištění komplexního právního poradenství českým i zahraničním klientům – fyzickým osobám. Zaměřujeme se především na cizince, kteří dlouhodobě žijí, podnikají nebo investují v České republice.

Naprostým standardem právních služeb pro soukromou klientelu je diskrétnost, rychlé dodání výsledků i jednoznačná doporučení s upozorněním na rizika.

Pro privátní klientelu poskytujeme služby v následujících oblastech:

 • prodej a koupě nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor, nájem nemovitostí
 • soukromé investice a správa majetku (nadace, trusty, účasti na společnostech, investice do umění)
 • občanské právo – spotřebitelské smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, půjčky
 • pracovní právo – pracovní smlouvy a pracovní spory
 • rodinné právo – manželství, úprava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, předmanželské smlouvy, zúžení společného jmění manželů, rozvod, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem, péče o nezletilé, výchova a výživa nezletilého dítěte
 • dědictví a dědické právo – závěti, dědické smlouvy
 • soudní spory a vymáhání pohledávek (majetkoprávní spory, soudní vymáhání pohledávek a půjček, uplatňování nároků z vad zboží), exekuce, výkon rozhodnutí
 • ochrana osobnosti

Pro zahraniční privátní klientelu dále poskytujeme služby i v následujících oblastech:

 • koupě, nájem a prodej nemovitostí v České republice (byty, domy i komerční nemovitosti), včetně právních prověrek (due diligence), které kupujícímu zajistí, že nemovitost skutečně získá do svého vlastnictví bez jakýchkoli nežádoucích zatížení zástavním právem nebo věcnými břemeny
 • zakládání společností v České republice
 • získání podnikatelského oprávnění v České republice
 • imigrační právo (víza, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, občanství)
 • pracovní povolení, modrá karta, zelená karta

Sjednat bezplatnou první konzultaci