Platební instituce. Instituce elektronických peněz

Naše advokátní kancelář se specializuje na platební služby a vydávání elektronických peněz a vyřizuje licence ČNB pro následující finanční instituce:

 • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
 • Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
 • Platební instituce
 • Instituce elektronických peněz
 • Správce informací o platebním účtu
 • Platební služba nepřímého dání platebního příkazu
 • Platební služba informování o platebním účtu

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s finančním právem a vyřizováním licencí ČNB ze specializovaných oddělení vedoucích zahraničních i českých advokátních kanceláří i jako interní právníci společností podnikajících v oblasti finančních služeb.

Poradenství v oblasti finančních služeb poskytujeme prakticky na denní bázi a jsme v úzkém kontaktu s ČNB. Naše klienty jsme tedy schopni provést efektivně a rychle celým licenčním řízením u ČNB.

V rámci licenčních řízení zpravidla ve spolupráci s klientem připravujeme následující dokumentaci pro získání licence ČNB:

 • Obchodní plán

  Obchodním plánem je skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje

  • záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, včetně charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
  • základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti.

  Obchodní plán musí být velmi detailní, včetně podrobného popisu nabízených produktů a služeb, cílové skupiny klientů a jejich očekávaného počtu, a veškerá data a údaje v obchodním plánu musejí být podložena a odůvodněna (např. marketingovými studiemi nebo průzkumy, předchozími výsledky žadatele apod.).

 • Popis řídicího a kontrolního systému.

 • Zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce.

 • Popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb.

 • Popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností.

 • Popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce vykonává další podnikatelskou činnost.

 • Systém řízení rizik, včetně návrhu přístupu při výpočtu kapitálové přiměřenosti.

 • Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

V návaznosti na získání licence ČNB poté zajišťujeme následujícím služby pro naše klienty:

 • Vzorové smluvní dokumenty, zejména všeobecné obchodní podmínky a klientská smluvní dokumentace
 • Vnitřní předpisy
 • Compliance
 • Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

Ve spolupráci s daňovými a účetními poradci dále zajišťujeme:

 • Vedení účetnictví, a to včetně účetnictví pro finanční instituce v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb.
 • Reporting a předkládání informací a výkazů na ČNB

V případě zájmu o naše služby nebo další informace nás neváhejte kontaktovat a sjednat si informativní schůzku.

Sjednat bezplatnou první konzultaci