Obchodní právo. Fúze a akvizice

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností, fúzí firem a akvizic firem. Klientům asistujeme ve všech fázích i oblastech jejich podnikání, od založení společnosti přes přípravu obchodních smluv, akcionářských dohod a smluv o joint venture až po poradenství při prodeji společnosti.

Právní poradenství by nebylo úplné bez zohlednění daňových a účetních dopadů doporučeného postupu. Vždy před zahájením jakéhokoli podnikání doporučujeme daňové plánování a daňovou optimalizaci. Proto máme v našem týmu zkušené daňové a účetní poradce, se kterými vždy doporučený právní postup konzultujeme.

V souvislosti s právem obchodních společností a firemním právem naše advokátní kancelář zajišťuje následující právní služby:

 • zakládání obchodních společností a družstev, včetně návrhu daňově optimálních struktur
 • jmenování a odvolání orgánů společností
 • vztahy mezi společností a členy jejích orgánů, smlouvy o výkonu funkce
 • změny sídla společnosti
 • převody obchodních podílů, převody akcií, převody členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu
 • vztahy mezi společníky, akcionářské dohody
 • zvyšování či snižování základního kapitálu
 • příprava zápisů z valných hromad a členských schůzí
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • rušení a likvidace obchodních společností

V oblasti obchodního práva poskytuje naše advokátní kancelář typicky následující právní poradenství:

 • vytváření nebo revize obchodních smluv a jiné smluvní dokumentace – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování, franšízová smlouva
 • vytváření nebo revize obchodních podmínek
 • problematika společných podniků (joint venture)
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu
 • dispozice s obchodním závodem (podnikem)
 • ochrana informací a know-how
 • předsmluvní odpovědnost

Právníci a daňoví experti advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners mají rozsáhlé zkušenosti s akvizicemi a prodeji společností a prováděním komplexních právních auditů či due diligence pro významné české i mezinárodní investory. Pokud jde o akvizice firem, zajišťuje naše advokátní kancelář zejména následující právní služby:

 • právní prověrky, právní audity (právní due diligence)
 • příprava a vyjednávání akviziční dokumentace
 • post-akviziční změny (změny v orgánech, restrukturalizace, přeměny)

Při restrukturalizacích společností a podniků poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:

 • plány a realizace přeměn nebo restrukturalizací obchodních společností
 • fúze společností, rozdělení společnosti, změna právní formy společnosti a převod jmění na společníka

Sjednat bezplatnou první konzultaci