Licence ČNB

Naše advokátní kancelář se specializuje na finanční právo a na vyřizování licencí (registrací, povolení) v oblasti finančního trhu u České národní banky (ČNB).

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s finančním právem a vyřizováním licencí ze specializovaných oddělení vedoucích zahraničních i českých advokátních kanceláří i jako interní právníci společností podnikajících v oblasti finančních služeb.

Proč zvolit naši advokátní kancelář

 • Vyřídili jsme již 26 licencí / registrací ČNB v oblasti finančních služeb
 • Vyřizováním licencí ČNB se zabýváme na denní bázi
 • Jsme v úzkém kontaktu s pracovníky ČNB a známe detailně licenční proces včetně nepsaných pravidel a zvyklostí
 • Licence ČNB vyřizujeme na klíč v úzké spolupráci s klientem
 • Klienty provedeme efektivně celým licenčním řízením u ČNB
 • Následně zajistíme komplexní služby v oblasti Compliance, AML, Risk Management (zejména operační rizika), interního auditu, reportingu ČNB, vedení účetnictví

Licence ČNB vyřizujeme v následujících oblastech

Platební služby a vydávání elektronických peněz

 • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
 • Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
 • Platební instituce
 • Instituce elektronických peněz
 • Pověřený zástupce poskytovatele platebních služeb

Spotřebitelské úvěry

 • Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
 • Vázaný zástupce

Obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé

 • Obchodník s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel

Pojištění, pojišťovny a zajišťovny

 • Pojišťovací zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce

Kolektivní investování, investiční společnosti a investiční fondy

 • Investiční fond
 • Zahraniční investiční fond
 • Alternativní fond podle § 15 ZISIF

Penzijní společnosti a penzijní fondy

 • Penzijní společnost

Směnárny, poskytovatelé směnárenských služeb

 • Směnárna

Licenční dokumentace na ČNB

V rámci licenčních řízení zpravidla ve spolupráci s klientem připravujeme následující dokumentaci pro získání licence ČNB:

 • Obchodní plán
 • Systém řízení rizik, včetně kapitálové přiměřenosti
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)

Komplexní služby po získání licence ČNB

V návaznosti na získání licence ČNB zajišťujeme následující služby pro naše klienty:

 • Vzorové smluvní dokumenty, zejména všeobecné obchodní podmínky a klientská smluvní dokumentace
 • Vnitřní předpisy
 • Compliance
 • Opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
 • Risk Management (zejména operační rizika)
 • Interní audit

Ve spolupráci s daňovými a účetními poradci dále zajišťujeme:

 • Vedení účetnictví, a to včetně účetnictví pro finanční instituce v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb.
 • Reporting a předkládání informací a výkazů na ČNB

V případě zájmu o naše služby nebo další informace nás neváhejte kontaktovat a sjednat si bezplatnou informativní schůzku.

Sjednat bezplatnou první konzultaci