IT právo. Právo e-commerce

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti internetu a internetového podnikání, informačních technologií, reklamy, marketingu a dalších činností v online prostředí. Budeme Vám rozumět, když budete mluvit o cookies, mailingu, leadech, CPC nebo SEO.

V oblasti IT práva / práva informačních technologií poskytujeme právní poradenství především technologickým společnostem, vývojářským firmám, producentům software a počítačových programů a společnostem zaměřujícím se na outsourcing IT specialistů (body-shopping).

Naše právní služby v oblasti IT práva zahrnují zejména:

 • právní poradenství při vývoji, implementaci a distribuci software
 • licenční smlouvy k software
 • všeobecné obchodní podmínky při distribuci software
 • právní problematika informačních systémů
 • odpovědnostní vztahy související se software a počítačovými programy a uplatňování nároků z porušení autorských práv k software a počítačovým programům
 • pracovní smlouvy, smlouvy o dílo a licenční smlouvy s programátory
 • IT outsourcing (body-shopping)
 • smlouvy o garantované úrovni služeb (Service Level Agreement - SLA)
 • ochrana know-how a obchodního tajemství
 • autorské právo a internet - autorská práva na internetu, porušení autorských práv na internetu

V oblasti podnikání na internetu a e-commerce využívají naše komplexní právní služby online obchody a e-shopy, slevové portály, poskytovatelé a zprostředkovatelé finančních a pojišťovacích služeb i provozovatelé nejrůznějších webových portálů. Dlouhodobě se věnujeme také reklamě a marketingu v online prostředí i problematice internetových médií.

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytuje v oblasti e-commerce a online podnikání komplexní poradenství zahrnující:

 • vytváření a revize všeobecných obchodních podmínek e-shopů
 • distanční smlouvy uzavírané při on-line prodeji
 • převody, prodeje a koupě e-shopů a smlouvy o prodeji e-shopů
 • vztahy s dodavateli (B2B) i se zákazníky a spotřebiteli (B2C)
 • vytváření a převody databází zákazníků a obchodních partnerů
 • autorská práva v prostředí internetu (použití textů, grafiky, fotografií na webových stránkách) a porušení autorských práv v prostředí internetu
 • domény - převody a prodeje domén, smlouvy o převodu domény, doménové spory

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners jsou specialisté na start-upy. Doporučíme Vám vhodnou právní formu pro Vaše podnikání a obstaráme pro něj veškerá potřebná oprávnění, povolení a souhlasy. Zajistíme ochranu Vašeho duševního vlastnictví. Nastavíme vztahy s Vašimi společníky a podmínky spolupráce s investory (smlouvy o joint venture). Připravíme obchodní podmínky pro poskytování služeb Vašim odběratelům a zákazníkům.

Pro start-upy poskytujeme následující služby:

 • založení obchodní společnosti, včetně daňového poradenství a doporučení daňově optimální struktury
 • ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
 • registrace ochranných známek
 • smlouvy se zákazníky i smlouvy s obchodními partnery
 • příprava obchodních podmínek
 • smlouvy s investory

V souvislosti se všemi výše uvedenými oblastmi podnikání na internetu poskytujeme právní poradenství ve věcech:

 • ochrany osobních údajů
 • obchodních sdělení (mailingů)
 • zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů ve věcech ochrany osobních údajů a obchodních sdělení (mailingů)

Naši právníci mají zkušenosti také v následujících oblastech:

 • nekalá soutěž
 • ochrana obchodních označení
 • ochrana dobré pověsti firem
 • ochrana know-how, obchodního tajemství a databází

Sjednat bezplatnou první konzultaci