Finanční právo. Kapitálové trhy

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního práva, bankovnictví a kapitálových trhů.

Naši právníci poskytovali poradenství domácím i zahraničním bankám, fondům kolektivního investování, penzijním fondům, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, emitentům cenných papírů a dalším finančním institucím.

Služby naší advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners v oblasti bankovnictví zahrnují:

 • strukturování financování, úvěrů a půjček, včetně přípravy a vyjednávání Term Sheetu a mandátních smluv
 • přípravu a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro všechny druhů úvěrů, včetně akvizičního, exportního či syndikovaného financování
 • refinancování existujícího zadlužení, uvolnění stávajících zajišťovacích instrumentů.
 • právní prověrky (due diligence) pro věřitele i dlužníky
 • přípravu korporátních i spotřebitelských bankovních produktů (včetně úvěrů, úschov a investičních produktů)

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti kolektivního investování:

 • zakládání fondů kolektivního investování a příprava potřebné korporátní dokumentace
 • formování vlastnických struktur společností a fondů (pro účely financování a daňové účely)
 • příprava a vyjednávání smluv s kontaktní bankou, depozitářských smluv, obhospodařovatelských smluv a distribučních smluv
 • zastupování v řízeních vedených Českou národní bankou

V oblasti regulatoriky kapitálových trhů, advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytuje následující služby:

 • příprava regulatorních dotazníků ohledně nejrůznějších regulatorních otázek v oblasti kapitálových trhů
 • kontrola souladu marketingových materiálů a prodejních manuálů s regulatorními požadavky
 • veřejné či privátní nabízení cenných papírů a dalších finančních instrumentů
 • poradenství související s obchodováním s deriváty a strukturovanými finančními produkty
 • zastupování v řízeních vedených Českou národní bankou a Ministerstvem financí
 • implementace nových regulatorních požadavků do vnitřních procesů finančních institucí (MiFID)
 • povinné nabídky převzetí, právo výkupu akcií hlavním akcionářem (squeeze-out)
 • kotace investičních nástrojů nebo vyřazení z obchodování na trhu s investičními nástroji
 • vytváření pravidel zamezujících manipulaci s kapitálovým trhem (insider dealing)

Sjednat bezplatnou první konzultaci