Duševní vlastnictví. Autorská práva

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví, autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. V oblasti práv průmyslového vlastnictví spolupracujeme s ohledem na technickou stránku této problematiky s renomovanými patentovými zástupci.

Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří umělci (výtvarníci, fotografové, tanečníci, filmaři), produkční společnosti i prestižní organizace na podporu umělců. Naši advokáti poskytovali poradenství v souvislosti se strategií ochrany průmyslového vlastnictví designérské firmy a registrovali ochranné známky společnostem působícím v různých odvětvích.

V oblasti autorských práv a zákona o autorském právu poskytujeme následující právní služby:

 • licenční smlouvy, nakladatelské smlouvy
 • pracovní smlouvy a smlouvy o dílo s ohledem na řešení autorských práv a ochranu důvěrných informací
 • produkční smlouvy, smlouvy o výrobě filmu
 • osobnostní a majetková práva autorů
 • práva výkonných umělců
 • práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu
 • nároky z porušení autorského práva
 • autorské právo a internet - autorská práva na internetu, porušení autorských práv na internetu

Naše advokátní kanceláře dále poskytuje ve spolupráci s renomovanými patentovými zástupci tyto právní služby z oblasti průmyslových práv:

 • ochranné známky – přihlášky a registrace ochranné známky, národní ochranné známky, ochranné známky Společenství, mezinárodní ochranné známky, převody ochranných známek, změny ochranných známek, rešerše ochranných známek, sledování ochranných známek, námitky proti ochranným známkám a výmaz ochranných známek
 • průmyslové vzory (designy) - přihlášky a registrace průmyslových vzorů, národní průmyslové vzory, průmyslové vzory Společenství, mezinárodní průmyslové vzory, převody průmyslových vzorů, změny průmyslových vzorů, rešerše průmyslových vzorů
 • vynálezy, patenty a užitné vzory, topografie polovodičových výrobků
 • označení původu a zeměpisná označení
 • spory a vymáhání práv duševního vlastnictví
 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví

Služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví poskytujeme také v zahraničí prostřednictvím spolupracujících patentových kanceláří.

Sjednat bezplatnou první konzultaci