Reference

Společnosti uvedené v tomto seznamu jsou klienty naší advokátní kanceláře a poskytly souhlas k uveřejnění jejich názvu pro účely referencí. Na vyžádání rádi poskytneme kontaktní údaje osob, od nichž si lze reference vyžádat.

Právo finančních trhů

ICT právo

Právo duševního vlastnictví

Autorská práva

Obchodní právo