Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – pověření ČAK

Naše advokátní kancelář tímto na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje všechny spotřebitele o možnosti požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, jež mohou vzniknout z uzavřených smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané s podnikatelskými subjekty.