EU

IP Scan a IP Scan Enforcement

Co je služba IP Scan a jak získat dotaci na IP Scan nebo IP Scan Enforcement? Dozvíte se v našem novém článku.

Nové dotace na ochranu duševního vlastnictví

V roce 2024 budou mít malé a střední podniky (SME) opět příležitost získat granty na ochranu duševního vlastnictví. Od 22.1.2024 je otevřena výzva k podávání žádostí.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

Nový typ smlouvy o poskytování digitálního obsahu je součástí občanského zákoníku od ledna tohoto roku. Co přesně novela zavedla a jaké změny přináší?

Nařízení DORA – Revoluce pravidel pro kybernetickou bezpečnost ve finančním sektoru

S nárůstem digitalizace a technologického pokroku čelí podniky novým výzvám v oblasti bezpečnosti. Výjimku nepředstavuje ani finanční sektor, kde je s ohledem na potenciální škody a rizika kybernetických útoků klíčové zajistit vysokou úroveň ochrany dat a informací. Na tyto výzvy reagovala Evropská unie přijetím nařízení Digital Operational Resilience Act (DORA).

Nová fáze dotací na duševní vlastnictví pro rok 2023

Evropská komise obnovuje oblíbený program Fond pro MSP pro rok 2023. V rámci programu můžete získat dotaci na ochranu vašeho duševního vlastnictví ve výši až 1 810 eur.

Nařízení EU o trzích s kryptoaktivy (MiCA)

MiCA je nařízení EU o trzích s kryptoaktivy. Cílem MiCA je zaplnit mezeru v regulaci kryptoaktiv na úrovni EU a harmonizovat stávající právní úpravu v členských státech EU. MiCA se vztahuje na vydávání, veřejné nabízení a přijímání kryptoaktiv k obchodování a poskytování některých služeb v oblasti kryptoaktiv v EU.

Licence poskytovatele služeb skupinového financování (crowdfunding)

Crowdfunding neboli služby skupinového financování - náš podrobný článek Vás seznámí s novými požadavky dle nařízení EU 2020/1503, včetně nutnosti získat licenci České národní banky. .

Evropská unie spustila další fázi dotací na ochranné známky pro rok 2022

Evropská komise obnovila od 10. ledna 2022 svůj program Fond pro MSP Ideas Powered for Business prováděný Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Nové rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně zpřísnění ochrany autorských děl na internetu

Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) vydal nové rozhodnutí ohledně zpřísnění ochrany autorských děl na internetu, ze kterého plyne vyšší míra ochrany digitálního obsahu. Tento rozsudek se týká protiprávnosti framingu - specifického zpracování a zveřejnění obsahu, který byl technologickými opatřeními uzamčen veřejnosti.

Jak získat postavení výhradního dodavatele pro trh Evropské unie

Omezení hospodářské soutěže ve smyslu kartelových dohod nebo monopolů je zákonem postihováno, avšak v oblasti duševního vlastnictví je možné nabýt postavení obdobné monopolnímu, a to výhradním právem k určitému duševnímu vlastnictví.