Finance a kapitálové trhy

DORA a odpovědnost vedoucích orgánů

V rámci zavádění nových pravidel kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru přináší nařízení DORA také zvýšenou odpovědnost vedoucích orgánů. Přinášíme Vám jejich shrnutí v přehledné infografice.

Kybernetická bezpečnost, NIS2 - Checklist

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti dopadnou na cca 10 000 podniků z oblastí zdravotnictví, stavebnictví, dopravy, energetiky, finančního sektoru, digitálních služeb a mnoha dalších. Naše advokátní kancelář Vám přináší praktický NIS2 Checklist.

DORA - shrnutí nových povinností v přehledné infografice

V lednu 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie DORA s cílem posílit digitální odolnost a kybernetickou bezpečnost finančního sektoru. Nařízení stanovuje pro finanční subjekty řadu nových pravidel a povinností. Naše advokátní kancelář Vám přináší jejich shrnutí v přehledné infografice.

Zuzana Stuchlíková ve fóru FinŽeny

Zuzana Stuchlíková, partnerka naší advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners, se účastní networkingového programu Fórum #FinŽen pod vedením jedné z nejvlivnějších žen České republiky, Michaely Chaloupkové ze společnosti ČEZ.

Crowdfunding a participační smlouvy

ČNB vydala v únoru 2024 stanovisko k regulaci “crowdfundingových” internetových platforem, které fungují na principu participačních smluv.

Nařízení DORA – Revoluce pravidel pro kybernetickou bezpečnost ve finančním sektoru

S nárůstem digitalizace a technologického pokroku čelí podniky novým výzvám v oblasti bezpečnosti. Výjimku nepředstavuje ani finanční sektor, kde je s ohledem na potenciální škody a rizika kybernetických útoků klíčové zajistit vysokou úroveň ochrany dat a informací. Na tyto výzvy reagovala Evropská unie přijetím nařízení Digital Operational Resilience Act (DORA).

Připravte se na nová pravidla v oblasti digitální provozní odolnosti ve finančním sektoru – nařízení DORA

S nárůstem digitalizace a technologického pokroku čelí podniky novým výzvám v oblasti bezpečnosti, zejména ve finančním průmyslu. Přečtěte si o nových pravidlech vyplývajících z nařízení DORA a zjistěte, jaké dopady to může mít na Váš podnik.

Krach Energetického Holdingu Malina a.s.

Energetický Holding Malina, jeden z největších dodavatelů střešní fotovoltaiky v České republice, čelí problémům se zajištěním zakázek klientů. Společnost podala insolvenční návrh a soud rozhodl o úpadku. Pokud jste si objednali fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, je důležité přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v soudních sporech a insolvenčních řízeních.

Jak postupovat v případě krachu emitenta dluhopisů nebo alternativního fondu?

Informace ohledně krachů emitentů dluhopisů a alternativních fondů slýcháme poslední měsíce stále častěji. V tomto článku Vám shrneme případy těch nejznámějších a dále uvedeme postup pro věřitele, kteří do nich vložili své peníze.

Komentář Zuzany Stuchlíkové k regulaci kryptoměn pro týdeník Ekonom

Partnerka naší advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners Zuzana Stuchlíková poskytla vyjádření týdeníku Ekonom k otázkám spojeným s regulací kryptoměn a chystaným legislativním změnám.