Digitální podnik - nové dotace na kybernetickou bezpečnost - NIS2, DORA

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásil novou dotační výzvu zaměřenou na podporu digitalizace ve firmách. Program Digitální podnik cílí na zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím nákupu a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Finanční prostředky dotace bude mimo jiné možné čerpat také na podporu kybernetické bezpečnosti firmy (nařízení DORA, směrnice NIS2).

Pro koho je výzva určena? Malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců).

Kdy je možné o dotaci žádat? Příjem žádostí začíná 15.7.2024 a končí 31.3.2025.

Jaká je výše dotace? 25% - 60% nákladů na projekt dle regionu, max. 50 mil. Kč na projekt.

Žádost o dotaci je s ohledem na očekávaný vysoký zájem vhodné podat co nejdříve.

Pokud potřebujete pomoci s implementací NIS2 či DORA nebo se získáním dotace, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393.