Neoprávněné užití software ve Vaší společnosti - NOTICE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT

Obdrželi jste dopis upozorňující na zjištění nelegálního užití cizího softwaru ze strany Vaší společnosti s požadavkem na úhradu několikanásobku ceny licence daného softwaru? Varuje Vás dopis před možnými právními postihy, pokud požadovanou částku neuhradíte?

Nadnárodní technologické společnosti si v poslední době oblíbily zakotvení bezpečnostních mechanismů do svých programů. Tyto mechanismy je upozorní na každé neoprávněné užití příslušného softwaru, včetně přesné doby, kdy ke „cracknutí“ ( tedy získání nelegálního přístupu k softwaru bez řádné licence) softwaru došlo. V návaznosti na notifikaci programu, který vedle MAC adresy může zjistit i emailovou adresu domnělého porušitele, je odeslán dopis s návrhem na mimosoudní vyrovnání.

Obsah takového dopisu je obvykle takřka formulářový. Nejčastěji bývá označení jako NOTICE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT, který lze přeložit jako Oznámení o porušení práv z duševního vlastnictví. Dopis obsahuje vedle vypořádací částky i lhůtu, do které od Vás nositel práv k softwaru očekává odpověď.

Nositel práv k softwaru může požadovat uhrazení částek ve výši až několikanásobku obvyklé licenční odměny. Výše požadované částky se tak může vyšplhat do značných výšin, které mohou být pro menší společnosti či start-upy likvidační. Nelze opomenout ani potencionální trestněprávní postih za neoprávněné užití software, který je v dopise obvykle také zmíněn.

Pokud Vám byl podobný dopis zaslán, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@stuchlikova.com. Rádi pro Vás připravíme vhodnou odpověď a rovněž Vám poradíme, jak postupovat, aby se Vaše společnost podobným situacím do budoucna vyvarovala.