Co přinese rok 2023 ve finanční regulaci?

Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí.

 1. Crowdfunding

  Stávající crowdfundingové platformy musejí o licenci ČNB požádat nejpozději do .

 2. DORA - kybernetická bezpečnost ve finančních institucích

  Nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru bude účinné od a přináší nové rozsáhlé požadavky na ochranu a prevenci systémů ICT.

 3. MiCA - krypto regulace

  MiCA vstoupí v platnost a přinese novou regulaci ICOs či nutnost získat licenci ČNB pro krypto podnikatele (krypto směnárny, krypto burzy, bitcoinmaty, krypto peněženky, …)

 4. Platební služby - PSD3 a okamžité platby

  Připravuje se nová směrnice o platebních službách PSD3 a nařízení o okamžitých platbách.

 5. AML

  Připravuje se novela AML zákona, která rozšíří okruh povinných osob či zvýší sankce. Na úrovni EU by měl vzniknout nový orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu - AMLA.

Dejte nám vědět, které z témat Vás nejvíce zajímá, na info@stuchlikova.com!