Právní služby v oblasti duševního vlastnictví pro významného výrobce krmiv

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners zastupuje významného výrobce krmiv a výrobce zařízení pro krmivářský průmysl v oblasti práv duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva, nekalá soutěž).

Poskytnuté právní služby zahrnovaly známkoprávní rešerše při zavádění nových produktových řad, poradenství při registraci nových ochranných známek a průmyslových vzorů, zastupování v řízení o návrhu na zrušení ochranných známek nebo ve sporu o porušování práv z ochranných známek a nekalosoutěžního jednání. Klientovi dále poskytujeme poradenství v oblasti autorských práv.