Úspěšné zastupování žadatele při získání licence vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners úspěšně zastupovala dalšího žadatele při získání licence vydavatele elektronických peněz malého rozsahu u České národní banky.

Služby naší advokátní kanceláře zahrnovaly přípravu kompletní dokumentace pro získání licence vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, včetně obchodního plánu, popisu způsobu provádění jednotlivých činností (popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny) a zvoleného způsobu ochrany peněžních prostředků, a zastupování v řízení u České národní banky.

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners bude i nadále klientovi poskytovat právní podporu při přípravě interních předpisů, obchodních podmínek a vzorových smluv, vedení účetnictví a pravidelném reportingu České národní bance.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více