Zastupování při daňové kontrole

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners úspěšně zastupovala svého klienta při postupu k odstranění pochybností a daňové kontrole ze strany finančního úřadu. Klientovi byl vrácen celý nadměrný odpočet DPH ve výši několika desítek milionů Kč.

Přestože při vracení DPH postupoval finanční úřad v souladu se lhůtami dle daňového řádu a zákona o DPH, domníváme se, že tyto lhůty nejsou v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora a že našemu klientovi mohl vzniknout nárok na uhrazení úroku z prodlení v řádech jednotek milionů Kč (odpovídající úroku ve výši repo sazby ČNB plus 14 %) ze strany finančního úřadu.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více