Úspěšné zastupování v licenčním řízení u ČNB

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners poskytovala komplexní právní poradenství při získání licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - malé platební instituce u ČNB.

Právní služby zahrnovaly založení společnosti a přípravu kompletní dokumentace pro získání licence malé platební instituce - poskytovatele platebních služeb malého rozsahu:

  1. Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.
  2. Doklad o oprávnění k podnikání.
  3. Doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem žadatele (je-li fyzickou osobou).
  4. Doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby.
  5. Dotazník za každou vedoucí osobu, údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb,
  6. Obchodní plán (s vyhodnocením plnění limitů).
  7. Popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb.
  8. Zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více