Zastupování neziskové organizace v autorskoprávním sporu

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners zastupovala neziskový zpravodajský portál pro umělce Artalk z.s. (www.artalk.cz) v autorskoprávním sporu týkajícím se oprávněnosti a případné náhrady škody při užití fotografie v režimu licence „Creative Commons“, a to bez nároku na odměnu.

Creative Commons je nezisková organizace, jejímž cílem je poskytnout autorům různá licenční schémata, tak aby veřejnost mohla užívat jejich díla určitým způsobem bez nutnosti autorova souhlasu. Nejvolnější Creative Commons licence například umožňuje veřejnosti rozmnožovat, rozšiřovat nebo vystavovat díla pouze s podmínkou uvedení jména autora. Mezi nejznámější projekty, jejichž obsah může být licencován pod jednou z licencí Creative Commons patří např. encyklopedie Wikipedie nebo komunitní web pro sdílení fotek Flickr.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více