WIPO PROOF

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) na konci května tohoto roku představila novou službu, která slouží k usnadnění a zpřehlednění důkazní situace v oblasti duševního vlastnictví – WIPO PROOF.

WIPO PROOF je online služba, která dokáže rychle zaznamenat existenci digitálního obsahu a ověří, že konkrétní soubor skutečně existoval k určitému okamžiku.

Ať se jedná o autorské dílo, design produktu, obchodní tajemství, vynález nebo výzkumná data a poznatky z inovačního procesu, je tato služba dalším ze způsobů, jak chránit cenné duševní hodnoty. Za využití zabezpečené technologie WIPO PROOF vytvoří speciální kód - celosvětově uznávaný digitální otisk duševního vlastnictví, přičemž WIPO nečte obsah souboru a ani neukládá jeho kopie. Uživatel obdrží tento datovaný a časově označený token a jeho další kopie je bezpečně uložena na serverech WIPO ve Švýcarsku.

V praxi bývá v dnešní digitální době obtížné prokazovat původ duševního vlastnictví a tato oficiální služba směřuje k usnadnění dokazování ve sporech z duševního vlastnictví. V současnosti je možné a soudy akceptovatelné prokazovat tyto skutečnosti mimo jiné prostřednictvím notářského zápisu o osvědčení jiných skutkových dějů nebo exekutorského zápisu osvědčujícím děje a stavy věci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více