Vyčerpání práv duševního vlastnictví

Co je to vyčerpání práv

Jedná se o institut, který zjednodušeně řečeno způsobí, že nositel práva duševního vlastnictví k určitým produktům nemůže jiným osobám zakázat prodej těchto produktů, pokud byly uvedeny na trh přímo jím nebo s jeho souhlasem.

Jakých typů duševního vlastnictví se vyčerpání práv týká

Tento institut nalezneme například u ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a také v právu autorském.

Vyčerpání práv k ochranné známce

Jako příklad může posloužit právo k ochranné známce, které zajišťuje výhradní užívání určitého označení. Do práva k ochranné známce nemůže nikdo zasáhnout, avšak jakmile je produkt nesoucí ochrannou známku oprávněně uveden na konkrétní trh (prodán), může s ním být nakládáno v zásadě nezávisle na vůli nositele práva k ochranné známce. Vyčerpá se jak právo vlastníka ochranné známky uvést produkt nesoucí označení na trh, tak jeho právo zakázat užití označení na tomto produktu. V Evropské unii jsme vázáni komunitárním vyčerpáním, což znamená, že uvedení produktu na trh kteréhokoli ze států způsobí vyčerpání práv pro celé území Evropské unie.

Uvedení na trh může učinit nositel práva k ochranné známce, tedy vlastník ochranné známky, nebo osoba, která má od vlastníka licenci k tomu produkt uvést na trh.

Rozsah vyčerpání práva

K vyčerpání dochází jednotlivě, nikoli druhově. Pokud by byl na trh Evropské unie uveden jediný produkt, neznamená to, že je již možné stejné produkty na trh nadále prodávat libovolně. Každý další kus může být na trh uveden pouze se souhlasem vlastníka práva nebo držitele licence.

Zajímá Vás, zda již došlo k vyčerpání práv u produktů, se kterými obchodujete? Máte oprávnění od nositele duševního vlastnictví k expanzi na konkrétní trhy? Uvádí někdo neoprávněně na trh produkty nesoucí duševní vlastnictví, ke kterému držíte výlučná práva? Kontaktujte nás k sjednání konzultace ve věci duševního vlastnictví a zajistěte si právní nezávadnost Vašeho produktového portfolia.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více