Zpřísnění pravidel pro udílení zaměstnaneckých karet členům obchodních korporací

V souvislosti s poslední novelou zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „Zákon“) došlo k několika podstatným změnám, mimo jiné i pro členy orgánů obchodních společností. Do nabytí účinnosti novely měli cizinci v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti možnost žádat jak o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, tak i o vydání zaměstnanecké karty, bylo-li jim v této souvislosti vydáno povolení k zaměstnání.

Nová podoba §42g Zákona však výše zmíněné možnosti značně omezuje. S účinností od 15.8.2017 totiž společník či člen orgánu společnosti již není oprávněn žádat o vydání zaměstnanecké karty plní-li pro tuto společnost pouze úkoly vyplývající z předmětu její činnosti. V případě, že člen obchodní korporace pro ni plní úkoly nesouvisející s předmětem její činnosti (např. jednatel IT společnosti zaměstnán na pozici účetní), je k žádosti o vydání karty nadále oprávněn.

Výše zmíněná novelizace se může neblaze dotknout nejenom budoucích podnikatelů usilujících o pobyt v České republice, ale především současných držitelů zaměstnaneckých karet vydaných za tímto účelem. Pobývá-li totiž cizinec v ČR na toto oprávnění, zůstává sice v platnosti, ale nebude již možné ho prodloužit. V této souvislosti je možné zažádat o změnu účelu pobytu na území ze zaměstnání na účel podnikání, tato možnost je však umožněna pouze za předpokladu, že cizinec na území ČR pobývá již déle jak 5 let. Pokud tuto podmínku nesplňuje, musí se v této souvislosti znovu obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR v jeho domovské zemi a zažádat v této souvislosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání.

Naše kancelář je připravena svým klientům poskytnout v souvislosti s výše uvedeným zpřísněním veškeré služby, jež by mohli vyžadovat.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více