Skutečné sídlo a jeho oznámení finančnímu úřadu

Společnosti využívající v Praze služeb virtuálních sídel obdržely výzvy od finančního úřadu k oznámení údajů o skutečném sídle. Klientům doporučujeme vždy na takovou výzvu neprodleně reagovat a náležitě osvětlit důvody, proč je využíváno virtuální sídlo.

U většiny společností byla výzva vydána v rámci stávající aktivity finančních úřadů zaměřené na potírání virtuálních sídel s cílem delegovat místní příslušnost na méně vytížené správce daně.

Zároveň nelze u některých společností, zejména se zahraničními vlastníky nebo jednateli, vyloučit, že aktivita správce daně má rovněž za cíl zkontrolovat a případně redefinovat místo uskutečnění zdanitelného plnění, což by mohlo mít významné negativní důsledky u poskytnutí služby českými plátci DPH těchto společností. Pro určení místa takového zdanitelného plnění je totiž určující skutečné sídlo pro účely DPH. Je tedy potřeba vyloučit riziko, že správce daně by na základě informací o skutečném způsobu výkonu činnosti společnosti dospěl k tomu, že toto skutečné sídlo, a tedy i místo uskutečnění některých zdanitelných plnění, je mimo území ČR, což by mohlo mít za určitých okolností neblahé důsledky pro prokázání nároku na odpočet DPH z takto přijatých plnění.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více