Zrušení síťové neutrality ve Spojených státech amerických

Federální komise pro komunikaci (FCC) rozhodla 14. prosince 2017 o zrušení principu síťové neutrality ve Spojených státech amerických.

Síťová neutralita spočívá v tom, že poskytovatelé internetu mají povinnost zacházet se všemi daty na internetu stejným způsobem a nesmí diskriminovat nebo účtovat si za své služby různě v závislosti na uživateli, obsahu, webové stránce, platformě, aplikaci, typu připojeného zařízení nebo způsobu komunikace. Rozhodnutí FCC tuto povinnost ruší což znamená, že poskytovatelé internetu mohou mimo jiné například blokovat určité stránky, limitovat přístupy na stránky nebo zvýhodňovat určité stránky např. tím, že poběží rychleji než ostatní. Pro běžného uživatele to znamená také riziko, že bude muset platit více za to, aby měl přístup k veškerému obsahu internetu (za 5 dolarů měsíčně může mít například přístup pouze na sociální sítě jako je Facebook nebo Instagram, ale za 100 dolarů měsíčně dostane neomezený přístup k internetu). Možností dopadů zrušení principu síťové neutrality je mnoho, je však otázka, jak se získanou svobodou naloží samotní poskytovatelé internetu, kteří se k rozhodnutí staví zatím spíše tak, že se způsob poskytování jejich služeb nezmění.

Rozhodnutí o zrušení principu síťové neutrality ještě nemusí být definitivní, v současnosti je již připravováno několik žalob, které požadují vyslovení neplatnosti a zrušení rozhodnutí FCC.

Evropské státy se o ztrátu síťové neutrality zatím bát nemusí, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací se shodlo minulý rok na zachování síťové neutrality a vydalo směrnici, která upravuje způsob, jak by národní orgány měly síťovou neutralitu do svého právního řádu implementovat. Nicméně se po rozhodnutí FCC začínají objevovat hlasy, které podporují zrušení sítové neutrality také v evropských zemích.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více