Rychlý zápis alternativního fondu (minifondu) dle § 15 ZISIF do seznamu vedeného Českou národní bankou ve 2 dnech

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners úspěšně zastupovala žadatele ALGO EQUITIES s.r.o. při zápisu do seznamu alternativních fondů (minifondů), tj. právnických osob oprávněných spravovat majetek srovnatelně s obhospodařováním (dále jen „správce alternativního fondu“) dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

Advokátní kancelář správci alternativního fondu na klíč připravila podklady nezbytné pro podání žádosti o zápis do seznamu, poskytla potřebné konzultace a informace.

Zápis správce alternativního fondu do seznamu byl Českou národní bankou proveden ve lhůtě dvou dní.

Advokátní kancelář poskytuje i navazující poradenství při činnosti správce alternativního fondu a při plnění povinností kladených na správce alternativního fondu, zejména pro oblasti pravidelného ročního reportování České národní bance, pro oblast ochrany proti praní špinavých peněz a financování terorismu či pro obecné compliance.

Máte-li zájem o naše služby v oblasti alternativních fondů (minifondů) dle § 15 ZISIF či jiných finančních služeb, kontaktujte nás na info@stuchlikova.com nebo na tel. +420 222 767 393 a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více