Prodejci luxusního zboží si mohou vybírat své distributory

Dne 6. 12. 2017 vydal Soudní dvůr Evropské unie dlouho očekávaný rozsudek v případu Coty. Předmětem sporu mezi dodavatelem luxusních kosmetických výrobků Coty Germany GmbH a jejím schváleným distributorem Parfümerie Akzente GmbH byl smluvní zákaz využívat k internetovému prodeji smluvních výrobků služeb třetích stran. Soud musel posoudit, zda v daném případě takto nastavený systém selektivní distribuce neporušuje unijní předpisy chránící rádnou hospodářskou soutěž.

Soudní dvůr se v tomto smyslu vyjádřil ve prospěch dodavatelů luxusního zboží a rozhodl, že systém selektivní distribuce může být za daných podmínek v souladu s unijními pravidly hospodářské soutěže. Neplatí to však bez dalšího. Soudní dvůr ve svém rozsudku stanovil 3 základní kritéria pro posouzení, kdy je možné systém selektivní distribuce nastavit:

  1. Musí se jednat o systém selektivní distribuce luxusních výrobků, jehož hlavním účelem je zajištění ochrany luxusní image daného zboží;
  2. Konkrétní distributoři musejí být vybírání na základě objektivních kritérií kvalitativní povahy, která jsou pro všechny potenciální prodejce stanovena jednotně a nejsou diskriminační; a
  3. Stanovená kritéria nepřekračují meze toho, co je nezbytné.

V případě, že jsou tato kritéria splněna, měl by být daný distribuční systém v souladu s unijním právem. Je však potřeba míti na paměti, že Soudní dvůr zde vycházel z okolností konkrétního sporu. Při aplikování daných závěrů je tedy vždy nutné správně posoudit veškeré jednotlivosti daného případu a ideálně se o celé situaci poradit s odborníkem.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více