Rizika investování u nepoctivých brokerů

(aktualizace )

Investice na kapitálových trzích se v poslední době těší značné oblibě, a to nejen s ohledem na aktuální vysokou míru inflace. Veřejnost při vidině poměrně snadného a rychlého zbohatnutí ochotně poskytne své naspořené finance tzv. brokerovi, který jim slíbí mnohdy až mnohonásobný výnos.

Jaké jsou nekalé praktiky některých brokerů?

Předně je třeba zpozornět, pokud broker využívá pro prvotní kontakt telefonickou linku, kdy svým potencionálním klientům představí „jedinečnou“ šanci na investici.

Smlouvy, které nepoctiví brokeři velmi často využívají pro zneužití důvěry svých klientů, jsou tzv. contracts for difference (CFD), tedy rozdílové smlouvy. Způsob obchodování na základě těchto smluv je spojen s vysokým rizikem a je zcela nevhodný pro začínající investory. Jedná se o smlouvu mezi investorem a brokerem, na základě které je broker povinen vyplatit investorovi rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy. Pokud je však tento rozdíl záporný, hradí tento rozdíl investor brokerovi. Nepoctivý broker pak po uzavření této smlouvy dotlačí nezkušeného investora k mnoha rizikovým a spekulativním obchodům pod slibem „maximalizace zisku“.

Dalším populárním nástrojem jsou různé typy bonusů, které brokeři nabízejí zákazníkům, aby je motivovali k prvnímu investičnímu vkladu. Tyto bonusy jsou obvykle podmíněny investováním většího obnosu, případně počtem obchodů, které zákazník musí provést.

Výše uvedené praktiky typicky využívají brokeři, kteří jsou registrováni v jiné zemi EU, typicky na Kypru či na Maltě, případně i mimo EU.

Jak se bránit?

Obchodník s cennými papíry je v obecně souladu s aktuální právní úpravou kapitálových trhů povinen poskytovat svým klientům investiční služby s odbornou péčí, tedy jednat kvalifikovaně, čestně a v nejlepším zájmu svých zákazníků.

Nekalými praktikami broker obvykle poruší některé zákonné pravidlo, a zákazník tak má možnost uplatnit nárok na náhradu škody a požadovat zpět své finanční prostředky. Zároveň vzniká odpovědnost daného brokera za přestupek, za který je možné mu uložit pokutu ve výši až 150 000 000 Kč.

Jednou z možností, jak se bránit, je podání podnětu k finančnímu arbitrovi. Řízení u finančního arbitra je bezplatné a každá strana si nese vlastní náklady řízení. Finanční arbitr je obecně povinen vydat ve věci vymahatelné rozhodnutí do 90 dnů od obstarání veškerých podkladů.

Závěr

Naše kancelář doporučuje maximální obezřetnost při podezřelých nabídkách investic. Vhodné je vždy zjistit, v jaké zemi je daný broker registrován, a v žádném případě neposílat peněžní prostředky po pouhém telefonickém rozhovoru.

Pokud jste se stali obětí podvodného jednání brokera, neváhejte nás kontaktovat, co nejdříve zahájíme kroky pro získání Vašich úspor zpět.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více