PSD2 a nová platební služba - Nepřímé udělení platebního příkazu

1. 3. 2018

Nepřímé udělení (dání) platebního příkazu, neboli služba iniciování platby, je dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“), novou platební službou, která spočívá v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce třetí osobou rozdílnou od osoby, který pro plátce vede daný platební účet (typicky banka), je-li platební příkaz dán prostřednictvím internetu. Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu je povinen se řídit pokyny plátce (jeho klienta) a nemůže tak např. platební příkaz nijak měnit.

Celý článek jsme publikovali na portálu www.epravo.cz.

Dozvědět se víc