Poskytování informací o platebním účtu

Poskytování informací o platebním účtu je dle nového zákona o platebním styku novou platební službou, spočívající ve sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet. Jinými slovy řečeno, prostřednictvím této nové služby dostane třetí osoba možnost získat se souhlasem klienta kompletní informace o bankovních účtech vedených u různých bank.

Lze tak očekávat vznik nových aplikací, které budou shromažďovat informace ze všech bankovních účtů svého klienta a následně vytvářet přehledy nebo statistiky o provedených platebních příkazech, příjmech, nákladech nebo zůstatcích na bankovních účtech.

Do právního řádu byla služba informování o platebním účtu zavedena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, která je především známá pod názvem Payment Services Directive 2 („PSD2“) a do českého právního řádu byla transponována v podobě nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku („ZoPS“), který nabývá účinnosti dne 13. ledna 2018.

Službu informování o platebním účtu mohou poskytovat pouze banky, družstevní záložny, platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu. Zatímco banky a družstevní záložny mohou tuto službu od účinnosti ZoPS poskytovat automaticky, platební instituce a instituce elektronických peněz budou muset požádat Českou národní banku o rozšíření svého povolení k činnosti.

Správce informací o platebním účtu

ZoPS zavádí do oblasti poskytování platebních služeb nový subjekt, a to výše zmíněného správce informací o platebním účtu. Řízení o povolení k činnosti informování o platebním účtu se řídí především ZoPS a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení probíhá před Českou národní bankou a samotné náležitosti žádosti jsou stanoveny prováděcí vyhláškou k ZoPS. Získání licence správce informací o platebním účtu je dle našeho názoru méně náročné než získání licence platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Proto společnostem, které v současnosti nejsou oprávněny poskytovat platební služby, ale mají zájem poskytovat službu informování o platebním účtu, doporučujeme jako nejsnadnější řešení požádat Českou národní bankou o povolení k činnosti správce informací o platebním účtu. Nevýhodou správce informací o platebním účtu je nemožnost poskytovat jakékoliv jiné platební služby.

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners poskytují poradenství v oblasti finančních služeb prakticky na denní bázi a jsou v úzkém kontaktu s Českou národní bankou. V případě Vašeho zájmu o rozšíření Vaší současné licence k poskytování platebních služeb nebo k získání nové licence Vás rádi provedeme celým licenčním řízením.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více