Další pokuty v oblasti ochrany osobních údajů

O skutečnosti, že podceňovat ochranu osobních údajů se nevyplácí se již opakovaně přesvědčilo několik datových gigantů jako je Google, Facebook či Amazon.

Právě prvnímu z jmenovaných byla opětovně francouzským úřadem pro ochranu osobních údajů (CNIL) uložena pokuta za porušování pravidel ochrany osobních údajů. Tentokrát za zpracování osobních údajů ve formě cookies bez souhlasu subjektu údajů pro reklamní účely a za nesplnění informační povinnosti ve vztahu k využití těchto osobních údajů. Google pokutu za nesprávné či nedostatečné plnění informační povinnosti nedostal poprvé. Již v roce 2019 CNIL uzavřel, že dostupnost a srozumitelnost informací o zpracování osobních údajů subjektů není dostatečná.

Francie není jediným státem, kde Google čelí problémům se zpracováním osobních údajů. Další pokutu Google dostal např. v Belgii, kde byl řešen případ nerespektování práva subjektu údajů být zapomenut.

Datoví giganti nejsou jedinými subjekty, které pokuty stíhají. Dalšími, na něž se zaměřuje kontrola, jsou zdravotnická zařízení, která čelí pokutám za špatné zabezpečení osobních údajů. Příkladem je švédská nemocnice, které byla tamním úřadem uložena povinnost uhradit pokutu v přepočtu ve výši 180 milionů českých korun.

I přesto, že pokuty doposud udělené v České republice nedosahují rozměrů pokut udělených gigantům jako je Google či Amazon, doporučujeme nepodceňovat ochranu osobních údajů a plnění informačních povinností. Pokuty jsou udělovány na individuálním základě a rozsahu porušení. Doposud zaujímaný výchovný přístup Úřadu pro Ochranu osobních údajů s ohledem na dokončení komplexní právní úpravy ochrany osobních údajů končí a pokuty se pomalu přesouvají do vyšších řádů.

Máte-li dotazy k ochraně osobních údajů, v advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více