Paralelní import

Paralelní import nastává v situaci, kdy dva dodavatelé dodávají na konkrétní trh stejný produkt, přičemž pouze jeden dodavatel má souhlas vlastníka duševního vlastnictví s distribucí produktu. Druhý dodavatel produkt typicky prodává s nižší cenou, která bývá zapříčiněna neplacením licenčních poplatků.

Z právního hlediska se jedná o závadnou aktivitu, protože k tomu, aby byl produkt uveden na trh, má právo pouze vlastník duševního vlastnictví k produktu, typicky ochranné známky nebo průmyslového vzoru, či jiný subjekt oprávněný vlastníkem.

Pokud má dodavatel pro určitý trh výhradní právo plynoucí z ochranné známky, průmyslového vzoru nebo jiného duševního vlastnictví, které produkt nese, je pouze on oprávněn uvést produkt na daný trh. V případě, že by produkt na daný trh uváděl jiný dodavatel, dopouští se porušení práv duševního vlastnictví a bude typicky povinen nahradit oprávněnému dodavateli škodu, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění.

Jste si jistí, že produkty, které prodáváte, nezasahují do práv duševního vlastnictví jiných subjektů? Nemají například shodný design s průmyslovým vzorem nebo nenesou cizí chráněná označení?

Jste držitelem duševního vlastnictví, avšak na trh proudí výrobky z jiného zdroje než od vás?

Kontaktujte nás k sjednání konzultace ve věci duševního vlastnictví a zajistěte si právní nezávadnost Vašeho produktového portfolia.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více