Online přímý marketing v rámci netradičních marketingových spoluprací a marketingových soutěží

Pro jednoho z našich klientů z oblasti e-commerce naše advokátní kancelář poskytovala poradenství v oblasti právní úpravy online přímého marketingu, konkrétně v rámci e-mailových reklamních kampaní a online marketingových soutěží.

O tom, že je tato oblast stále aktuální svědčí i to, že Úřad pro ochranu osobních údajů tento týden pro tuto oblast publikoval aktualizované znění často kladených otázek k zákonu č. 480/2004 Sb.

I pro tyto oblasti totiž stále platí, že aby mohlo dojít k využití pro marketing vysoce cenného obsahu – osobních údajů zákazníků, získaných ať už z běžného obchodního styku, či z účasti v marketingových soutěžích, musí být vždy dodrženy povinnosti vyplývající nejen z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale i zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Našim klientům vždy pomáháme nastavit konkrétní případy jimi aplikovaného online marketingu tak, aby tyto případy byly v souladu s relevantní právní úpravou a minimalizována rizika případných stížností zákazníků či pozornosti dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více