Odnětí licence ČNB v důsledku neposkytování platebních služeb

Obdrželi jste Oznámení o zahájení řízení z moci úřední, ve kterém Vás Česká národní banka informuje o zahájení správního řízení o odnětí povolení k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz, protože má za to, že po dobu delší než 6 měsíců neposkytujete povolené služby?

Pokud neposkytujete platební služby déle než 6 měsíců, je to podle ustanovení § 244 odst. 2 písm. g) zákona o platebním styku důvod pro odnětí povolení k činnosti. Zjištění o neposkytování platebních služeb může ČNB učinit zejména z výkazů podávaných na ČNB, konkrétně z Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz.

Víte, že ne vždy takové oznámení musí nutně vést k odebrání povolení k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz?

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se touto problematikou dlouhodobě zabýváme. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní konzultaci.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více