Novela zákona o pobytu cizinců v ČR

Ve Sbírce zákonů byla publikována dne 1. 8. 2017 novela č. 222/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky tzv. cizinecký zákon. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 15. srpna 2017.

Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci.

Hlavní změny, které novela zahrnuje, se týkají omezení práva na slučování rodin cizinců. Jedná se o cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo EU a v ČR pobývají bez platného víza.

Dalším výrazným krokem, kterým se má omezit ekonomická migrace, je postih za tzv. skryté agenturní zaměstnávání bez povolení na úřadu práce. Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat nelegálně, bude zadlužený nebo nebude platit za své zaměstnance pojištění, bude označen jako nespolehlivý a nebude smět zaměstnávat cizince.

Co se týče řízení o udělování pobytů, novela umožňuje zastavení řízení, pokud se žadatel bez vážného důvodu nedostaví na pohovor, na pohovoru by lhal nebo dokonce předkládal padělané doklady. Nově se bude brát i v potaz odsouzení žadatele pro úmyslný trestný čin.

Na druhou stanu novela přinesla také výhody a zjednodušení, co se týče práce a podnikání v ČR pro cizince. Vznikají tzv. karty vnitropodnikového zaměstnance, což v praxi znamená, že zaměstnanec nebude muset po 3 měsících prodlužovat vízum a bude moci pobývat v ČR po dobu 6 měsíců bez vyřizování prodloužení.

Úplnou novinkou jsou investiční víza, která doposud zákony nezohledňovaly. Investiční víza budou především pro ty cizince, kteří zvažují velmi významné investice na území ČR. Podmínky pro splnění tohoto víza jsou vytvoření minimálně 20 pracovních pozic a investiční vklad v hodnotě 20 milionů korun českých.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více