Nové povinnosti pro vyhledávače, cloudové služby a online tržiště

Dne 1. 8. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tato novela, zpracovaná Národním bezpečnostním úřadem, transponuje evropskou směrnici (EU 2016/1148 ze dne 6. 7. 2016) o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci EU.

Významnou změnou, jíž novela přináší, je zřízení nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně. Ten bude fungovat jako ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Novela dále zavádí novou kategorii poskytovatelů digitálních služeb, kam například spadnou vyhledávače, cloudové služby a online tržiště (pokud nesplňují evropskou definici malého podniku či mikropodniku).

Poskytovatelé digitálních služeb byli ke dni účinnosti novely povinni zajistit vysokou úroveň bezpečnostních a síťových systémů. U poskytovatelů základních služeb pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost určuje, kteří z nich budou podléhat novým předpisům. Pakliže bude organizace nově vzniklým úřadem vybrána, musí dle zákona do jednoho roku nasadit požadovaná bezpečnostní opatření, což bude náročné na čas, lidské zdroje a samozřejmě i finance. Výše pokuty za nedodržení stanovených požadavků může dosáhnout 5 000 000 Kč.

Do 30 dnů od účinnosti zákona však mají všichni poskytovatelé digitálních služeb povinnost ohlásit úřadu své kontaktní údaje, tato lhůta uplyne dne 31. 8. 2017.

Advokátní kancelář Stuchlíková & Partners je připravena svým klientům poskytnout v souvislosti s novelou veškeré služby s ní související.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více