Nová informační povinnost zprostředkovatelů finančních služeb

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v souladu s § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností ke dni 1. 1. 2021, vyhláškou č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance, podrobnosti pro plnění povinnosti výkaznictví vůči ČNB pro zprostředkovatele finančních služeb.

Zprostředkovatelé finančních služeb, jimiž jsou samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, investiční zprostředkovatel dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, jsou nově povinni předkládat ČNB k 31. 3. následujícího roku výkaz za předchozí kalendářní rok.

Výkaz ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ bude předáván ve formě datové zprávy prostřednictvím sběrného systému ČNB SDAT. Rozsah a strukturu výkazu určují přílohy vyhlášky č. 518/2020 pro každého z povinných subjektů.

Povinnost odevzdat první výkaz mají povinné subjekty za rok 2021, tedy nejpozději k 31. 3. 2022.

V advokátní kanceláři STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS se dlouhodobě zabýváme regulatorikou finančních trhů. Kontaktujte nás na info@stuchlikova.com a domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více