Jak se bránit nevyžádaným telefonátům s nabídkou zboží a služeb?

Obtěžují vás nevyžádané telefonáty různých obchodníků? Níže naleznete účinný postup, jak se jim bránit:

  1. Zavolejte na zákaznickou linku svého operátora a odvolejte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména s jakýmkoli zpracováním pro marketingové účely a s předáváním těchto údajů třetím stranám.
  2. V případě, že se Vám ozve obchodník, nezavěšujte a vyjádřete svůj zřetelný nesouhlas s využíváním Vašeho telefonního čísla za účelem nabízení zboží a služeb.
  3. Pokud ani tak telefonáty neustanou, obraťte se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Český telekomunikační úřad a Českou obchodní inspekci.

Podrobnější informace níže v tomto článku.

Obtěžují Vás nevyžádané telefonáty?

V případě, že Vás obtěžují nevyžádané telefonáty s nabídkou zboží a služeb, právní předpisy nabízejí několik cest, jak se jim bránit.

Ať už volající získal Vaše číslo od Vašeho operátora či přímo od Vás (například v rámci registrace na internetových stránkách volajícího), existují účinné nástroje, jak se nevyžádaným telefonátům bránit.

Odvolání souhlasu vůči operátorovi

V první řadě je nutné se obrátit na Vašeho operátora. Ten totiž, na základě souhlasu ukrytého nejčastěji v obchodních podmínkách přikládaných ke smlouvě, zpracovává Vaše osobní údaje, mezi něž patří i telefonní číslo, a poskytuje je třetím stranám mimo jiné i pro marketingové účely. Zákon (a většinou i samotné obchodní podmínky) však umožňuje takto poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat.

Prakticky to znamená, že je nutné kontaktovat Vašeho operátora a udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely odvolat.

Nejčastěji je možné tak učinit zavoláním na příslušnou zákaznickou linku. Někteří operátoři umožňují nastavit požadovaný stupeň ochrany osobních údajů na jimi provozovaných internetových stránkách či v jejich mobilních aplikacích (např. Vodafone).

Zásadní je odvolat souhlas pro všechny účely zpracování osobních údajů, pro něž je to možné. Tím zabráníte svému operátorovi, aby Vaše údaje dále využíval pro zasílání jakýchkoliv obchodních sdělení a předával je třetím stranám.

Odvolání souhlasu vůči volajícímu

Za situace, kdy obtěžující telefonáty stále nepřestanou, je druhým krokem obrácení se přímo na volajícího. Zákon Vám dává právo požadovat od volajícího informaci, jakým způsobem Vaše osobní údaje získal.

Pokud volající získal Vaše číslo přímo od Vás v rámci své obchodní činnosti, je potřeba vůči volajícímu vyjádřit zřetelný nesouhlas s dalšími telefonáty a se zpracováváním osobních údajů pro jakékoliv účely.

Pokud Vám bude řečeno, že k obstarání telefonního čísla došlo z účastnického telefonního seznamu, je potřeba se opět obrátit na svého operátora a zajistit, že Vaše číslo bude z účastnického telefonního seznamu vymazáno.

Podání stížnosti správnímu orgánu

V případě, že zjistíte pochybení operátora nebo volajícího nebo budete i po provedení všech kroků popsaných výše i nadále obtěžováni nevyžádanými telefonáty, obraťte se na příslušný správní orgán.

V případech zpracovávání osobních údajů i přes odvolání souhlasu se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů. Co se jiných pochybení operátorů týče, je příslušný Český telekomunikační úřad, agresivní obchodní praktiky pak řeší Česká obchodní inspekce.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více