Nepřímé udělení platebního příkazu

Nepřímé udělení (dání) platebního příkazu je dle nového zákona o platebním styku novou platební službou, která spočívá v předání platebního příkazu, který dal plátce poskytovali platebních služeb, který pro plátce vede platební účet (např. bance). Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu jedná jménem plátce a je povinen se řídit jeho pokyny (nemůže tak např. platební příkaz nijak měnit). Typicky tak půjde o aplikace, které získají od svého klienta přístup k jeho internetovému bankovnictví a klient tak bude moct přímo platit za zboží a služby na internetu bez toho, aniž by se sám musel do internetového bankovnictví přihlašovat a platební příkaz vytvářet a odesílat. Očekává se, že tato platební metoda bude díky své povaze alternativou k platbě kartou.

Do právního řádu byla služba nepřímého dání platebního příkazu zavedena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, která je především známá pod názvem Payment Services Directive 2 („PSD2“) a do českého právního řádu byla transponována v podobě nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku („ZoPS“), který nabývá účinnosti dne 13. ledna 2018.

V případě souhlasu klienta, budou mít banky nově povinnost zpřístupnit poskytovatelům služby nepřímého daní platebního příkazu klientův platební účet, a to prostřednictvím zvláštního rozhraní umožňujícího strojovou komunikaci (API). Regulovaný a otevřený přístup k platebním účtům klientů přináší zcela jistě významnou příležitost, a to jak pro zavedené hráče na poli platebních služeb, tak pro inovativní FinTech společnosti.

Službu nepřímého dání platebního příkazu mohou poskytovat pouze banky, družstevní záložny, platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Zatímco banky a družstevní záložny mohou tuto službu od účinnosti ZoPS poskytovat automaticky, platební instituce a instituce elektronických peněz budou muset požádat Českou národní banku o rozšíření svého povolení k činnosti. Pro společnosti, které v současnosti nejsou ani jednou z výše uvedených oprávněných osob, bude nejjednodušším řešením požádat Českou národní bankou o povolení k činnosti platební instituce.

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners poskytují poradenství v oblasti finančních služeb prakticky na denní bázi a jsou v úzkém kontaktu s Českou národní bankou. V případě Vašeho zájmu o rozšíření Vaší současné licence k poskytování platebních služeb nebo k získání nové licence Vás rádi provedeme celým licenčním řízením.

Sjednat konzultaci nebo zjistit více