Nepřímé dání platebního příkazu - PISP a informování o platebním účtu - AISP pro zahraniční platební instituci

Advokátní kancelář STUCHLÍKOVÁ & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství zahraniční platební instituci Blue Media S.A. v souvislosti s poskytováním nových platebních služeb dle PSD2 – služby informování o platebním účtu AISP a služby nepřímého dání platebního příkazu PISP – na českém trhu.

Právní poradenství zahrnovalo analýzu týkající se přeshraničního působení společnosti Blue Media S.A. na českém trhu, aplikovatelnosti českých zákonů v závislosti na zvoleném způsobu přeshraničního působení a komplexní revizi smluvní dokumentace k platebním službám a způsobu jejich propagace a nabízení na českém trhu.

Blue Media S.A. je zahraniční platební instituce poskytující inovativní služby v oblasti elektronického a on-line platebního styku

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více