Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů

Nařízení GDPR nabude účinnosti dne 25. května 2018 a zavádí drastické sankce až 20 000 000 eur nebo 4 % z celosvětového ročního obratu pro případ porušení povinností ve vztahu k osobním údajům.

Nařízení GDPR se na Váš podnik vztahuje, pokud například:

 • zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance,
 • vedete databázi svých zákazníků,
 • vedete jakoukoli jinou databázi fyzických osob - typicky databáze pro rozesílání obchodních nabídek, ať už formou e-mailu, sms, telefonicky nebo písemně,
 • uchováváte nebo jinak zpracováváte osobní údaje fyzických osob,
 • na Vaší internetové stránce používáte tzv. sledovací cookies, nebo
 • systematicky monitorujete veřejně přístupné prostory (kamerové systémy apod.).

Přípravy na řádnou implementaci GDPR zaberou i u menšího podniku řádově několik měsíců. Je tak nejvyšší čas, aby každá organizace identifikovala konkrétní dopady nařízení GDPR a přijala potřebná opatření.

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners se problematice ochrany osobních údajů věnují dlouhodobě. V rámci přípravy na nařízení GDPR doporučujeme následující postup:

 1. Osobní schůzka s vedením Vaší organizace, na které budou zodpovězeny Vaše dotazy a bude předběžně zjištěn rozsah povinností Vaší organizace ve vztahu k osobním údajům.
 2. Na základě osobní schůzky a informací poskytnutých z Vaší strany bude našimi právníky provedena důkladná analýza, která Vám dá odpověď na to, v jakém stavu je ochrana dat ve Vaší organizaci.
 3. Na základě provedené analýzy bude vypracován podrobný plán, jak bude implementace nařízení GDPR dále probíhat.
 4. Následně proběhne samotná realizace implementace nařízení GDPR.
 5. Na konec zkontrolujeme funkčnost celého systému zabezpečení osobních údajů. Obdržíte také závěrečnou zprávu, ve které bude popsán celý proces implementace a zavedená opatření. Tato zpráva Vám mimo jiné může sloužit při prokázání souladu s nařízením GDPR u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na emailu GDPR@stuchlikova.com.

Sjednat bezplatnou první konzultaci nebo zjistit více