Obchodník s cennými papíry – licence ČNB

Kdo může požádat o licenci obchodníka s cennými papíry?

O licenci obchodníka s cennými papíry může žádat s.r.o. nebo a.s., která má počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR - 730 000 EUR v závislosti na plánovaných investičních službách.

Jak dlouho trvá proces vyřízení licence?

Časový harmonogram pro získání licence je 6 - 12 měsíců. S ohledem na aktuální vytížení České národní banky lze očekávat spíše 12 měsíců.

Správní poplatek České národní banky za podání žádosti činí 100 000 Kč.

Co je nutné doložit pro získání licence

Pro získání licence obchodníka s cennými papíry je nutné doložit zejména následující podklady:

 • Informace o kapitálu.
 • Informace o akcionářích.
 • Informace o vedoucím orgánu a o osobách řídících činnost.
 • Informace o organizaci podniku, včetně:
  • počáteční plán obchodních činností na následující tři roky, včetně informací o plánovaných regulovaných a neregulovaných činnostech, podrobných informací o geografické distribuci a činnostech, které má investiční podnik provádět. Mezi relevantní informace v plánu obchodních činností patří:
   • sídlo potenciálních zákazníků a cílových investorů;
   • marketingové a propagační činnosti a ujednání, včetně jazyků nabídkových a propagačních dokumentů, uvedení členských států, v nichž je reklama nejviditelnější a nejfrekventovanější, druh propagačních dokumentů (za účelem posouzení toho, kde bude převážně prováděn skutečný marketing);
   • totožnost přímých prodejců a finančních investičních poradců a distributorů a geografické umístění jejich činnosti;
  • údaje o auditorech podniku, jsou-li v době podání žádosti o povolení k dispozici;
  • organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly společnosti, včetně:
   • údajů o osobách odpovědných za interní funkce (v oblastech řízení a dohledu), včetně podrobného životopisu uvádějícího relevantní vzdělání a odbornou přípravu a odborné zkušenosti;
   • popisu zdrojů (zejména lidských a technických) přidělených na různé plánované činnosti;
   • ve vztahu k držbě finančních nástrojů a prostředků zákazníků, informací o veškerých opatřeních na ochranu majetku zákazníků (zejména v případech, kdy jsou finanční nástroje a prostředky drženy prostřednictvím uschovatele, název tohoto uschovatele a související smlouvy);
   • vysvětlení, jak bude podnik plnit obezřetnostní požadavky a požadavky na výkon činnosti, jež se na něj vztahují.
  • informace o stavu žádosti podané investičním podnikem s cílem stát se členem systému pro odškodnění investorů domovského členského státu nebo doklad o členství v systému pro odškodnění investorů, je-li k dispozici;
  • seznam funkcí, služeb nebo činností, jež jsou zajišťovány externě (nebo u nichž existuje takový záměr) a seznam smluv uzavřených (nebo jejichž uzavření se plánuje) s externími poskytovateli a informace o zdrojích (zejména lidských a technických a o systému vnitřní kontroly) přidělených na kontrolu externě zajišťovaných funkcí, služeb nebo činností;
  • opatření pro zjištění, zamezení nebo řízení střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních a doplňkových služeb, a popis mechanismů pro řízení produktů;
  • popis systémů pro monitorování činností podniku včetně případných záložních systémů a kontrol systémů a rizik, pokud podnik hodlá provozovat algoritmické obchodování a/nebo poskytovat přímý elektronický přístup;
  • informace o funkci compliance, vnitřní kontrole a systémech řízení rizik (systém monitorování, interní audity a funkce poradenství a pomoci);
  • údaje o systémech pro posuzování a řízení rizik praní peněz a financování terorismu;
  • plány zachování kontinuity činnosti, včetně systémů a lidských zdrojů (klíčový personál);
  • postupy správy, tvorby a uchovávání záznamů;
  • popis manuálu postupů podniku.

S čím vám můžeme pomoci?

Licenci obchodníka s cennými papíry Vám rádi pomůžeme zajistit. Licenční dokumentaci vytváříme kompletně na klíč ve spolupráci s Vámi.

Se získáváním licencí České národní banky máme dlouhodobé zkušenosti, přehled našich zkušeností naleznete zde.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme při osobní schůzce nebo telefonicky na tel. čísle +420 222 767 393 nebo na emailu info@stuchlikova.com .

Sjednat konzultaci nebo zjistit více